Ultima actualizare: 9-02-2012

Centrul INOVATION România Piatra Neamţ - CIR PN

Reţeaua Centrelor Innovation România s-a format la nivel naţional în cadrul proiectului INFOSOC "CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA ŞI DEZVOLTAREA UNEI REŢELE NAŢIONALE PENTRU INFORMARE ŞI ASISTENŢA ÎN CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA)" aplicat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti in parteneriat cu Fundaţia “Profesor Constantin Popovici” Bucureşti, Universitatea Politehnică Bucureşti, Patronatul Român din Cercetare şi Proiectare.

Reţeaua Centrelor INNOVATION România (RCIR) constituie un instrument de acordare a asistenţei necesară afacerilor competitive pentru a face faţă exigenţelor economiei de piaţă europeană şi mondială.

Activităţile de bază sunt orientate către oportunităţi de transfer tehnologic, valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare competitivă, dezvoltarea reţelelor parteneriale şi de tip cluster, acces la informaţii privind oportunităţi de afaceri inovative.

La Piatra Neamt Centrul INNOVATION Romania este gazduit de Asociatia CICIA.

Elemente ale activităţilor CIR

Asistenţa pentru negociere
 • Sistemul Buletinului de Afaceri (SBA)
 • Intrări Valide în SBA
 • Rezultate SBA
  • Oferte Tehnologice - TO
  • Cerinţele Tehnologice - TR
 • Evenimente de brokeraj
Profilul clientului
 • Rezultate contractuale
 • Indicatori despre impactul economic
 • Evaluarea pre-protecţie
 • Buna practică
Contact iniţial
 • Interacţiune iniţială
 • Tehnologie inovativă / Know-how
 • Celule de inovare
 • Transferul tehnologic regional
Investiţie
 • Scanarea invenţiei
 • Iniţiative transregionale comune
 • Analiza competitorilor pieţei
 • Transfer tehnologic transregional
Căutarea partenerilor
 • Exploatarea rezultatelor CDI
 • Analiza noutăţilor ştiinţifico-tehnologice
 • GIS - Grupuri de Interes Special
 • Mărimea clienţilor principali ai CIR
Misiunea IMM-ului
 • Îndrumător
 • Mărimea bazei de clienţi
 • Vizite la firme
 • Audit tehnologic
Planul de implementare tehnologică (PIT)
 • Grup tematic
 • Negociere TT
 • Grupuri de lucru

Impactul economic al convenţiei de transfer tehnologic

 1. crearea de locuri de muncă
 2. creşterea cifrei de afaceri a companiei
 3. venituri generate de transferul de cunoştinţe sau brevete

Obiectivele CENTRULUI INNOVATION ROMÂNIA Piatra Neamţ (CIR-PN)

Obiectiv 1: Promovarea inovării prin servicii pentru transfer tehnologic din România şi din ţările UE în regiunile deservite de Centrele pentru Informare şi Asistenţă în Cercetare - Dezvoltare - Ionovare şi Transfer Tehnologic din Reţeaua „Innovation România”

Obiectiv 2: Promovarea inovării prin servicii pentru transfer tehnologic din regiunile deservite de Centrele pentru Informare şi Asistenţă în C-D-I şi TT (CIR) din Reţeaua „Innovation România” în întreaga ţară, precum şi promovarea rezultatelor cercetării din regiunile deservite de CIR-uri către reţelele europene de transfer tehnologic transnaţional

Obiectiv 3: Promovarea rezultatelor exploatabile ale CDT către şi de la furnizori naţionali de tehnologie de către Reţeaua „Innovation România”

Obiectiv 4: Stimularea capacităţii firmelor de a adopta noi tehnologii

Obiectiv 5: Sprijinirea promovării iniţiativelor transnaţionale comune din domeniul inovării ale regiunilor europene ca şi schemelor de sprijin în ariile prioritare din programul Innovation al Comisiei Europene

Obiectiv 6: Furnizarea de informaţii despre acţiunile Programului Cadru 7 al Comisiei Europene privind inovarea

Obiectiv 7: Orientarea către alte servicii a acelor potenţiali participanţi care solicită asistenţă pentru participare în programele tematice din Programul Cadru 7


Sarcinile CENTRULUI INNOVATION ROMÂNIA Piatra Neamţ

Sarcina 1: să promoveze transferul tehnologic transregional al tehnologiilor oricare ar fi originalitatea lor, în concordanţă cu nevoile sistemului local industrial, economic şi social

Sarcina 2: să promoveze diseminarea transregională şi exploatarea rezultatelor cercetării comunităţii

Sarcina 3: să stimuleze capacitatea firmelor în adaptarea noilor tehnologii stabilind nevoile lor şi abilitatea pentru cooperare transregională şi parteneriat

Sarcina 4: să promoveze iniţiativele de inovare transregionale comune ale regiunilor româneşti şi, de asemenea, să sprijine finanţarea inovării, dezvoltarea companiilor etc.

Sarcina 5: să promoveze informaţii despre acţiunile inovative ale programelor naţionale şi europene de cercetare

Sarcina 6: să indice altor entităţi din sistemul de inovare românesc potenţialii participanţi care cer asistenţă


Elementele transferului tehnologic transregional

Expeditorul: proprietarul sau sursa tehnologiei inovative, produsului, procesului, expertizei sau a cunoştinţelor.

Acesta poate fi:

 • o companie privată
 • o organizaţie de cercetare
 • o universitate
 • un individ

Destinatarul: organizaţia care achiziţionează tehnologia inovativă, produsul, procesul, expertiza sau cunoştinţele.

Acesta poate fi:

 • o companie privată
 • o organizaţie de cercetare
 • o universitate
 • un centru tehnologic
 • un individ


Tipuri valide de acorduri Transfer Tehnologic

- Acord de brevet
- Cooperare tehnică
- Joint venture
- Acorduri comerciale cu asistenţă tehnică


Rolul Centrului Innovation România (CIR)

Rolul CIR este de promovare a soluţiilor inovative prin identificarea organizaţiilor şi companiilor care au cerinţe tehnologice
Comparând aceste nevoi şi oferte, şansele transferului tehnologic pot fi mărite
Procesul şi metodologiile din spatele transferului tehnologic sunt complexe


Rolul Centrului Innovation România (CIR)

Din punct de vedere al Reţelei CIR, inovaţia poate fi definită astfel:

- noutate pentru România
- noutate pentru zonele destinatare ale României
- noutate pentru alt sector industrial sau comercial
- o nouă utilizare pentru o tehnologie existentă


Puncte locale de contact:

Centrul de Informare, Consultanţă, Instruire pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (CICI IMMC) Neamţ la Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ
Piatra Neamţ, Bd. Decebal, nr. 33, tel. 0233 216663, fax 0233 216657

Centrul de Incubare Creativ - Inovativ de Afaceri (CICIA)
Roznov, Str. Libertăţii, nr. 42 (sediul Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională)
tel./fax 0233 665986

Grupul Interprofesional al Patronatului (GRIP) Neamţ
Piatra Neamţ, str. Privighetorii, bl. B10, P, tel./fax 0233 214920

Persoană de contact:
Vasile Avădănei; Mobil: 0721 811362; Fax: 0233 230884
vasileavadanei2004@yahoo.com