CICIA are un reprezentant care participă la planificarea viitorului Uniunii Europene

Doamna dr. ing. Lidia Avădănei, consultant inovare la Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri (CICIA) Roznov a fost selectată să participe în calitate de expert la trasarea viitorului Uniunii Europene pe orizontul 2020.

A fost remarcată pe baza experienţei de 28 de ani în cercetare pe segmentul dezvoltare tehnologică, la interfaţa de aplicare a rezultatelor cercetării în activităţi economice şi a participării la elaborarea unor studii despre dezvoltarea inovării pe plan local şi naţional.

În luna februarie 2010 Institutul Tehnologic Danez a lansat un apel pentru constituirea unui panel de experţi. S-au primit 140 de candidaturi din ţările UE, din care s-au selectat 20 de persoane. Panelul de experţi are scopul de a elabora recomandări pentru Strategia UE pe orizontul 2020 pentru domeniul Inovarea serviciilor. Rolul experţilor este să analizeze şi să evalueze situaţia actuală şi perspectivele şi apoi să elaboreze recomandări care vor deveni obiective în cadrul Strategiei.

Mandatul grupul de experţi este să exploreze instrumentele de politici şi iniţiativele care pot sprijini inovarea în servicii în Europa şi pot contribui la atingerea celor trei ţinte stabilite pentru 2020: creştere inteligentă, creştere sustenabilă şi creştere incluzivă.


Analiza progresului înregistrat în ultimii ani arată că UE a identificat în mod corect inovarea ca motor al unui viitor prosper, dar transformarea sa într-un spaţiu dinamic necesită o mai bună exploatare a potenţialului disponibil. Inovarea se poate referi şi la domenii care nu au legătură directă cu piaţa, precum dezvoltarea umană, sănătatea, inovarea socială, în materie de protecţie a mediului, cea din domeniul serviciilor de interes general, cea privind cetăţenia sau ajutorul pentru dezvoltare etc.

Se pleacă de la constatarea că în ultimii 4 ani 70% din numărul de locuri de muncă nou create în UE sunt din domeniul serviciilor. Se ştie că ciclul de viaţă al serviciilor este mult mai mic decât al produselor. Se pune problema asigurării stabilităţii locurilor de muncă din acest sector şi crearea de valoare adăugată. Aceasta face necesar un studiu aprofundat al particularităţilor diferitelor tipuri de servicii, al dinamicii lor. Inovarea serviciilor este mai puţin rezultatul activităţilor de cercetare – dezvoltare. Ea este orientată mai mult spre inovare la nivel organizaţional.

Un exemplu de inovare pentru administraţia publică este în achiziţiile publice. Contractorii preferă prea des ofertele cu preţ mai mic, în detrimentul calităţii propunerilor. Or, inovarea poate determina orientarea spre performanţă a achiziţiilor, serviciile către cetăţeni fiind îmbunătăţite.

Articole: