Ultima actualizare: 9-02-2012

Antreprenoriat competitiv

 • Asistenţă START UP (incubare "fără pereţi")
 • Management antreprenorial
 • Economie antreprenorială
 • Asistenţă managerială în dezvoltare inovativă
 • Elaborare Strategii de firmă şi Planuri de afaceri
 • Veghe tehnologică şi de piaţă
 • Proiecte de finanţare (investiţii, dezvoltare instituţională, acreditări etc.)
Se construiesc pachete de servicii de consultanţă în afaceri adaptate nevoilor de dezvoltare specifice fiecărui beneficiar

Learning & Trainig

 • Orice acţiune umană începe cu "a învăţa" şi se continuă cu "a învăţa"
 • Learning (învăţare, dezvoltare cunoştinţe sistematice): Competenţe antreprenoriale – competenţe cheie, Managementul inovării
 • Training (dezvoltare şi punere în valoare a abilităţilor): Managementul proiectelor, Creativitate şi inovare, Comunicare, Motivare, Managementul schimbării, Dezvoltarea carierei profesionale, Dezvoltare durabilă

Centrul INNOVATION România

Inovarea este principalul instrument de competitivitate în dezvoltarea firmelor. El presupune o stare de spirit, un antrenament continuu, o formare adecvată către performanţă.
Se acţionează în două planuri:
 • iniţiere în inovare: pentru tineri elevi şi studenţi
 • performanţă în inovare: pentru studenţi şi absolvenţi
Construirea unor concepte de inovare cu aplicabilitate în dezvoltarea firmelor: parteneriate în proiecte strategice regionale şi naţionale

Servicii INTERNSHIP

Asistenţă şi mentorat în cariera profesională:
 • Nivel 0 – parteneriat universitar
 • Nivel 1 – dezvoltare personală
 • Nivel 2 – performanţă personală
 • Nivel 3 – excelenţă personală
 • Nivel 4 – inversiune – leadership
Domenii agreate: management, marketing, antreprenoriat, modele economice competitive, dezvoltare personală, proiecte, design, reengineering, inovare

Studii şi Cercetări Interdisciplinare

Lumea este în schimbare continuă. Este necesară studierea dinamicii schimbării pentru identificarea tendinţelor. Acestea generează oportunităţi de nişe de piaţă cu impact rapid în dezvoltarea firmelor şi organizaţiilor. Deasemeni, ele generează politici elemente de strategie.

Studiile au o componentă teoretică şi una practică şi îşi propun să deschidă noi orizonturi pentru dezvoltare durabilă şi ocupare.

Centru de diseminare INNOVA EU

Grupul INNOVA EU construieşte concepte noi pentru promovarea inovării în IMM-uri. Politicile europene în domeniu sprijină competitivitatea şi diseminarea exemplelor de bune practici.
Inovarea în servicii deschide perspective noi n susţinerea competitivităţii industriei prelucrătoare pentru a asigura utilizarea la nivel de performanţă şi satisfacţie maximă bunurile şi serviciile furnizate pieţei globale.
Diseminare exemple de bune practici, constituirea de parteneriate şi clusteri bazaţi pe inovare.

Centru de Dezvoltare Durabilă SUSTENPOL

Dezvoltare durabilă = satisfacerea necesităţilor generaţiei actuale fără a diminua şansele de acces la resurse a generaţiilor viitoare;
Economic
 • Modele economice competitive
 • Spirit antreprenorial
 • Incubarea afacerilor
 • Studii privind starea economică a judeţului Neamţ
Ecologic
 • Parteneriat cu Universitatea "Gh. Cristea" Bucureşti, specializarea Economia Mediului
 • Proiecte de mediu
Social
 • Consultanţă şi consiliere în carieră
 • Promovarea măsurilor active de ocupare
 • Dezvoltarea Zonei montane
Tehnologic
 • Creativitate şi inovare
 • Noi paradigme ale ştiinţelor tehnice
 • Proiecte de investiţii pe tehnologii inovative