Ultima actualizare: 9-02-2012

Portofoliu de proiecte

Propus Aprobat Aplicat
43 SPO 2734 – Performanţă şi excelenţă în Serviciul Public de Ocupare, 2010, (AJOFM Neamţ) POS DRU (2007 – 2013) apel 111 x
42 ECOMONTAN - Oportunităţi alternative de ocupare pentru persoanele de vârstă activă din satele de munte din judeţul Neamţ, pentru dezvoltare durabilă, 2010, (AJOFM Neamţ) POS DRU (2007 – 2013) apel 111 x
41 MAIO 27 - Dezvoltarea sustenabilă şi orientarea către domenii non-agricole a potenţialului uman din comunele Bălţăteşti, Agapia, Crăcăoani şi Ghindăoani - jud. Neamţ, 2010, (SC Racordex) POS DRU (2007 – 2013) apel 111 x
40 Ştiinţa serviciilor – un catalizator important pentru dezvoltarea economică pe termen mediu şi lung a României” – SmartServ, 2010, (Fundaţia „Prof. C-tin Popovici”) PNCDI II (2007 – 2013) – Capacităţi x
39 Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii, 2010, (ISJ Neamţ) POS DRU 1.1 x
38 INTERNSHIP – Parteneriat de pregătire a tinerilor absolvenţi pentru debutul în viaţa activă, 2010, (AJOFM Neamţ) POS DRU, 5.1., apel 99 x x x
37 Mediul înconjurător începe cu noi, 2010, (AIL Roman 2002) Ambasada Franţei x
36 Întreprinzător la tine acasă, 2010 (AIL Roman 2002) Tineret în acţiune x x x
35 Dezvoltarea aptitudinilor de creativitate în rândul tinerilor liceeni din judeţul Neamţ pentru un start bun în viaţa activă – CREATIV 27, 2010 Tineret în acţiune x x x
34 Starea economică a judeţului Neamţ – raport anual, 2010, (PJIMM Neamţ) Consiliul Judeţean Neamţ x
33 Judeţul Neamţ, aşa cum îl ştim – judeţul Neamţ, aşa cum este,2010 Consiliul Judeţean Neamţ x
32 StIMuLATE: Synergy of formal and InforMal Learning in an integrAted system for innovaTion and Entrepreneurship, 2010, (SQLearn LTD Grecia) Lifelong Learning Program KA3 ICT (EU) x
31 Administraţie publică bazată pe cunoaştere - un pas important pentru integrare europeană, PODCA, 1.3. x
30 Consiliul local al tinerilor Roman, 2009, (AIL Roman 2002) Ministerul Tineretului si Sportului x
29 Eu, întreprinzatorul, 2009, (AIL Roman 2002) Ministerul Tineretului si Sportului x x x
28 SALT – spiritul antreprenorial la tineri, 2009, Directia Judeteana pentru Tineret Neamt Ministerul Tineretului si Sportului x x x
27 Camera deputatilor pe întelesul NEinteresatilor, 2009 (AIL Roman 2002) Camera deputatilor x
26 „Modernizarea Serviciului de Volunta\iat pentru Situatii de Urgenta în comuna Pipirig Neamt”, 2008 – 2009, subcontractant, 2. Seminar „Elaborarea si implementarea proiectelor de finantare din fondurile structurale, în domeniul serviciilor publice”) PHARE 2005 APL x
25 Agenda 21 locală Judeţul Neamţ, 2008, (participant în grup de lucru) PNUD x
24 Strategie de dezvoltare economico-sociala durabila pentru perioada 2007 - 2013 a orasului Bicaz, 2008, (Primaria Bicaz) APL x x x
23 Strategie de dezvoltare economico-sociala durabila pentru perioada 2007 - 2013 a comunei Udesti - Suceava, 2008, (Primaria Udesti) APL x x x
22 Manageri români în economia bazata pe cunoastere, 2008, (SOCIN SA P. Neamt) PHARE 2006, Promovarea învatarii de-a lungul întregii vieti x
21 Centrul rural de devenire europeana, 2008 Consiliul Judetean Neamt x
20 Mecanisme bazate pe cunoastere ca suport al inovarii si competitivitatii, MCIC, 2008 PN II - Parteneriate x
19 Artizanat Bazat pe Cunoastere, 2007, (As ECOFOREST Neamt) PHARE 2005, Masuri active de ocupare x x x
18 Dezvoltarea competentelor profesionale pentru implementarea normelor de igiena, siguranta alimentara si sanatate publica în organizatiile de profil, 2007, (TEHNO IGIENA P. Neamt) PHARE 2005, Promovarea învatarii de-a lungul întregii vieti x
17 Scoala de inovare - dezvoltarea competentelor profesionale de conceptie - inovare pentru sustinerea competitivitatii IMM-urilor, 2007 PHARE 2005, Promovarea învatarii de-a lungul întregii vieti x
16 Strategie de firma pentru perioada 2007 - 2013, As. Centrul de Incubare Creativ - Inovativ de Afaceri, Roznov - Neamt, 2007 Autofinantare x x x
15 Dezvoltarea competentelor profesionale în domeniul inovarii - conceptiei pentru sustinerea competitivitatii de catre personalul angajat în IMM-uri prin formare profesionala continua, 2006 PHARE 2004 - Dezvoltarea resurselor umane x
14 Sistem inovativ integrat de dezvoltare durabila - SUST INNOV, 2006, (CICIA Roznov) IMPACT ANCS x x x
13 Sistem inovativ integrat de dezvoltare durabila - SUSTENPOL INNOVATION, 2006 Cercetare de excelenta ANCS x
12 Modernizarea infrastructurii rutiere în zonele locuite de populatia rroma din orasul Roznov - Neamt, 2005, (Primaria Roznov) Program guvernamental “Parteneriat pentru sprijinul rromilor” x
11 Polymer nanocomposites for packaging industry, 2005, (WALTER GROUP Savinesti) Initiativa Central Europeana x
10 Promovarea spiritului antreprenorial în corelare cu exigentele mediului concurential din Uniunea Europeana - VREAU SA STIU, SA POT, SA FAC !, 2005, (CCINt) FDSC x
9 Sistem inovativ integrat de dezvoltare durabila - SUSTENPOL, 2005 (CICIA Roznov) Cercetare de excelenta MEdC x
8 Particularitati ecologice ale unei arii geografice cu un potential important de dezvoltare durabila, 2005 (CRAI NOU 2002 Piatra Soimului) MATRA KAP x
7 Retea interjudeteana de informare europeana antreprenoriat - ocupare. Experienta preaderarii - pregatirea pentru aderare, 2005, (CCINt) Fondul EUROPA x
6 Solutii de restabilire a potabilitatii apei pe teritoriul localitatii Roznov Neamt, 2005 (CICIA Roznov) Fundatia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc x
5 Un mediu curat pentru siguranta oamenilor, 2005 (Crai Nou 2002 Piatra Soimului) Fundatia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc x
4 Centru regional de initiativa pentru promovarea parteneriatului public privat si retea institutionala de cooperare, 2004, (CCINt) DEFID ADR Nord Est x
3 Incubator de inovare, (INFAST P. Neamt) RELANSIN 2004 x
2 Combaterea saraciei prin stimularea spiritului antreprenorial în Regiunea 1 Nord-Est - România, 2004, (CCINt) Comisia europeana x
1 Cresterea valorii adaugate prin diversificarea si valorificarea superioara a masei lemnoase, 2003, (MIMFOREX SRL Roznov) PHARE RICOP-IMM x x x