Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri

Versiune site vechi

Portofoliu de proiecte

Nr Titlu Program Propus Aprobat Aplicat
59 17 22
67 Promoting Self-Employment And Entrepreneurship Through A Training Network”ENT-NET, 2015. ERASMUS+/KA204: Asociaciones estratégicas en el sector de Educación de Personas Adultas
66 CReativity in Action to promote YOung eNtrepreneurShip”, CRAYON; 2015. ERASMUS+/Acción clave 2 – Asociaciones estratégicas (KA203). Educación Superior
65 Spatiul montan al dezvoltarii (SUSTENMONT), 2015. Programul de Cooperare Elvețiano - Român, runda 2, mediu
64 Şansa de a fi antreprenor social (SAFIAS), 2014, POSDRU/173/6.1./S/147813
63 Supporting innovation and management in creative industries - SIMCI, 2014, HORIZON 2020, INSO-2-2014, Societal Challenges - Understanding and supporting business model innovation,
62 Act Locally, Connect Regionally and Learn Globally, 2014, ERASMUS+/KA1 – Learning Mobility of Individuals,
61 Promoting self-employment and entrepreneurship through a training network- ENT-NET, 2014, ERASMUS+/KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices,
60 ECCMA – Eu cu ce mă aleg?, 2014, Programul PETROM,
59 EDUPRENOR Antreprenoriatul ca suport informativ – formativ al procesului decizional pentru facilita-rea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a tinerilor liceeni; 2013, POSDRU DMI 2.1, CPP 161
58 Dezvoltarea unei cariere – acces egal la ocupare, 2013, POSDRU DMI 6.3. CPP 144,
57 FEMINTEGRA - Integrarea socială a femeilor victime ale violenţei domestice prin facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă, 2013, POSDRU DMI 6.3. CPP 144,
56 MONTANJOB - Alternative de ocupare pentru populaţia montană pentru o dezvoltare durabilă, 2013, POSDRU DMI 5.2. CPP 136,
55 RURALJOB – Dezvoltarea competenţelor profesionale de actualitate pentru persoanele din mediul rural - antreprenoriat, tehnologii informatice şi comunicare în limbi moderne, 2013, POSDRU DMI 5.2. CPP 136,
54 Mecanisme colaborative specifice reţelelor de firme şi clusterelor specializate pe valorificarea resurselor montane – CLUSTERMONT, 2013, Progam PARTENERIATE, (PN-II-PT-PCCA-2013-4),
53 Tineret în acţiune pentru dezvoltare durabilă montană, 2013, Program Tineret în acţiune,
52 Spaţiul montan al dezvoltării – model strategic de dezvoltare durabilă montană, 2012, Program de Cooperare Elveția - România, runda 1, mediu
51 Întreprinzător în zona de munte, 2012, Program Tineret în acţiune,
50 BIOCLUSTERCHEM - Sisteme şi mecanis-me colaborative specifice reţelelor de firme şi clusterelor bazate pe valorificarea resurselor naturale montane, 2011, MECI, PN II - Parteneriate, ICM „P.Poni” Iaşi;
49 Întreprinzător în zona de munte, 2012, (CICIA) Program Tineret în acţiune
48 Tinerii în pas cu schimbările pieţei muncii, 2011, (AIL Roman 2002) MEdCTS
47 BIOCLUSTERCHEM - Sisteme şi mecanisme colaborative specifice reţelelor de firme şi clusterelor bazate pe valorificarea resurselor naturale montane, 2011 (ICM „P.Poni” Iaşi) MEdCI, PNCDI II - Parteneriate
46 Incubator de afaceri Junior, 2011 MEdCTS
45 Judeţul Neamţ – aşa cum este, 2011 Consiliul Judeţean Neamţ
44 Consolidarea capacităţii instituţionale a consorţiului regional în vederea dezvoltării învăţământului profesional şi tehnic şi a învăţământului superior în concordanţă cu provocările societăţii postmoderne, 2011, (USAMV „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi), POSDRU 3.3
43 SPO 2734 – Performanţă şi excelenţă în Serviciul Public de Ocupare, 2010, (AJOFM Neamţ) POS DRU (2007 – 2013) apel 111
42 ECOMONTAN - Oportunităţi alternative de ocupare pentru persoanele de vârstă activă din satele de munte din judeţul Neamţ, pentru dezvoltare durabilă, 2010, (AJOFM Neamţ) POS DRU (2007 – 2013) apel 110
41 MAIO 27 - Dezvoltarea sustenabilă şi orientarea către domenii non-agricole a potenţialului uman din comunele Bălţăteşti, Agapia, Crăcăoani şi Ghindăoani - jud. Neamţ, 2010, (SC Racordex) POS DRU (2007 – 2013) apel 110,
40 Ştiinţa serviciilor – un catalizator important pentru dezvoltarea economică pe termen mediu şi lung a României” – SmartServ, 2010, (Fundaţia „Prof. C-tin Popovici”) PNCDI II (2007 – 2013) – Capacităţi
39 Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii, 2010, (ISJ Neamţ) POS DRU 1.1
38 INTERNSHIP – Parteneriat de pregătire a tinerilor absolvenţi pentru debutul în viaţa activă, 2010, (AJOFM Neamţ) POS DRU, 5.1., apel 99
37 Mediul înconjurător începe cu noi, 2010, (AIL Roman 2002) Ambasada Franţei
36 Întreprinzător la tine acasă, 2010 (AIL Roman 2002) Tineret în acţiune
35 CREATIV 27 - Dezvoltarea aptitudinilor de creativitate în rândul tinerilor liceeni din judeţul Neamţ pentru un start bun în viaţa activă, 2010 Tineret în acţiune
34 Starea economică a judeţului Neamţ – raport anual, 2010, (PJIMM Neamţ) Consiliul Judeţean Neamţ
33 Judeţul Neamţ, aşa cum îl ştim – judeţul Neamţ, aşa cum este,2010 Consiliul Judeţean Neamţ
32 StIMuLATE: Synergy of formal and InforMal Learning in an integrAted system for innovaTion and Entrepreneurship, 2010, (SQLearn LTD Grecia) Lifelong Learning Programe KA3 ICT (EU)
31 Administraţie publică bazată pe cunoaştere - un pas important pentru integrare europeană, PODCA, 1.3
30 Consiliul local al tinerilor Roman, 2009, (AIL Roman 2002) Ministerul Tineretului şi Sportului
29 Eu, întreprinzătorul, 2009, (AIL Roman 2002) Ministerul Tineretului şi Sportului
28 SALT – spiritul antreprenorial la tineri, 2009, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Neamţ Ministerul Tineretului şi Sportului
27 Camera deputaţilor pe înţelesul NEinteresaţilor, 2009 (AIL Roman 2002) Camera deputaţilor
26 „Modernizarea Serviciului de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă în comuna Pipirig Neamţ”, 2008 – 2009, subcontractant, 2. Seminar „Elaborarea şi implementarea proiectelor de finanţare din fondurile structurale, în domeniul serviciilor publice”) PHARE 2005 APL
25 Agenda 21 locală Judeţul Neamţ, 2008, (participant în grup de lucru) PNUD
24 Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 2007 - 2013 a oraşului Bicaz, 2008, (Primăria Bicaz) APL
23 Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 2007 - 2013 a comunei Udeşti - Suceava, 2008, (Primăria Udeşti) APL
22 Manageri români în economia bazată pe cunoaştere, 2008, (SOCIN SA P. Neamţ) PHARE 2006, Promovarea învăţării de-a lungul întregii vieţi
21 Centrul rural de devenire europeană, 2008 Consiliul Judeţean Neamţ
20 Mecanisme bazate pe cunoaştere ca suport al inovării şi competitivităţii, MCIC, 2008 PN II - Parteneriate
19 Artizanat Bazat pe Cunoaştere, 2007, (As ECOFOREST Neamţ) PHARE 2005, Măsuri active de ocupare
18 Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru implementarea normelor de igienă, siguranţă alimentară şi sănătate publică în organizaţiile de profil, 2007, (TEHNO IGIENA P. Neamţ) PHARE 2005, Promovarea învăţării de-a lungul întregii vieţi
17 Şcoala de inovare - dezvoltarea competenţelor profesionale de concepţie - inovare pentru susţinerea competitivităţii IMM-urilor, 2007 PHARE 2005, Promovarea învăţării de-a lungul întregii vieţi,
16 Strategie de firmă pentru perioada 2007 - 2013, As. Centrul de Incubare Creativ - Inovativ de Afaceri, Roznov - Neamţ, 2007 Autofinantare
15 Dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul inovării - concepţiei pentru susţinerea competitivităţii de către personalul angajat în IMM-uri prin formare profesională continuă, 2006 PHARE 2004 - Dezvoltarea resurselor umane
14 Sistem inovativ integrat de dezvoltare durabilă - SUST INNOV, 2006, (CICIA Roznov) IMPACT ANCS
13 Sistem inovativ integrat de dezvoltare durabilă - SUSTENPOL INNOVATION, 2006 Cercetare de excelenţă ANCS
12 Modernizarea infrastructurii rutiere în zonele locuite de populaţia rromă din oraşul Roznov - Neamţ, 2005, (Primăria Roznov) Program guvernamental “Parteneriat pentru sprijinul rromilor”
11 Polymer nanocomposites for packaging industry, 2005, (WALTER GROUP Săvineşti) Iniţiativa Central Europeană
10 Promovarea spiritului antreprenorial în corelare cu exigenţele mediului concurenţial din Uniunea Europeană - VREAU SĂ ŞTIU, SĂ POT, SĂ FAC !, 2005, (CCINt) FDSC
9 Sistem inovativ integrat de dezvoltare durabilă - SUSTENPOL, 2005 (CICIA Roznov) Cercetare de excelenţă MEdC,
8 Particularităţi ecologice ale unei arii geografice cu un potenţial important de dezvoltare durabilă, 2005 (CRAI NOU 2002 Piatra Şoimului) MATRA KAP
7 Reţea interjudeţeană de informare europeană antreprenoriat - ocupare. Experienţa preaderării - pregătirea pentru aderare, 2005, (CCINt) Fondul EUROPA
6 Soluţii de restabilire a potabilităţii apei pe teritoriul localităţii Roznov Neamţ, 2005 (CICIA Roznov) Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc
5 Un mediu curat pentru siguranţa oamenilor, 2005 (Crai Nou 2002 Piatra Şoimului) Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc
4 Centru regional de iniţiativă pentru promovarea parteneriatului public privat şi reţea instituţională de cooperare, 2004, (CCINt) DEFID ADR Nord Est
3 Incubator de inovare, (INFAST P. Neamţ) RELANSIN 2004
2 Combaterea sărăciei prin stimularea spiritului antreprenorial în Regiunea 1 Nord-Est - România, 2004, (CCINt) Comisia europeană
1 Creşterea valorii adăugate prin diversificarea şi valorificarea superioară a masei lemnoase, 2003, (MIMFOREX SRL Roznov) PHARE RICOP-IMM