Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri

Versiune site vechi

Comunicări ştiinţifice internaţionale

Nr Autorii Titlul Manifestarea Anul
19 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Lazăr Latu, Elena David, Gabriela Marian, Două dimensiuni fundamentale ale turismului montan - natura și cultura, Conferința internațională, Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective, ed. a XVII-a, Vatra Dornei, 2015
18 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Lazăr Latu, Concepte inovative de formalizare a strategiilor de dezvoltare montană, Innovative formalization concepts of mountain development strategies, 2nd International Conference ‘Economic Scientific Research - Theoretical, Empirical and Practical Approaches’, ESPERA 2014, Bucharest, Romania, IDESPERAS8L154 2014
17 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Camelia Ştefanache, Doina Dănilă, Carmen Năstase, Lazăr Latu, Interferenţe durabile favorabile dezvoltării ecoturismului, Simpozionul internaţional „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”, ed. 16, Vatra Dornei, 2014
16 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Spre o nouă paradigmă în cercetarea ştiinţifică la începutul Mileniului III, Zilele academice ieşene, Academia Română - fil. Iaşi – ICES „Gh. Zane”, Iaşi, 2013
15 V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei, Soluţii şi exemple de bune practici în agroturismul montan, Simpozionul internaţional „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”, ed. 15, Vatra Dornei, 2013
14 V. Avădănei, Lazăr Latu, Atribute ale tinerei generaţii favorabile unei dezvoltări durabile montane, Conferinţa tehnico-ştiinţifică „Transport: economie, inginerie şi management”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova, 2012
13 V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei, Soluţii inteligente privind managementul mobilităţilor, Conferinţa tehnico-ştiinţifică „Transport: economie, inginerie şi management”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova, 2012
12 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Lazăr Latu, Oana Crina Bujor, Oportunităţi de turism ecologic – Delta de la munte, Congresul European de Turism Rural, Piatra Neamţ, 2012
11 Oana Crina Bujor, Veronica Barb, V. Avădănei, Lazăr Latu, La jeunesse des Carpates dans la société de la connaissance, Congresul Euromontana, Chambery, Franţa, 2012
10 V. Avădănei, Oana Crina Bujor, Lidia Avădănei, Lazăr Latu Probleme actuale privind managementul generaţiilor Zilele academice ieşene, Academia Română - fil. Iaşi – ICES „Gh. Zane”, Iaşi 2012
9 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Doina Dănilă, Lazăr Latu Stimularea dezvoltării rurale în contextul Bioeconomiei Bazate pe Cunoaştere Simpozionul Dezvoltarea Durabilă a Euroregiunii Siret - Prut - Nistru, Academia Română - fil. Iaşi 2012
8 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Lazăr Latu Provocările turismului între tradiţie şi competitivitate Simpozionul internaţional „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”, Vatra Dornei 2012
7 V. Avădănei, Ana - Nuţi Suciu, Lidia Avădănei, Oana - Crina Bujor Internship ca formă activă de dezvoltare personală de-a lungul întregii vieţi, Simpozionul Dezvoltarea Durabilă a Euroregiunii Siret - Prut - Nistru, Academia Română - fil. Iaşi 2011
6 V. Avădănei, Oana Crina Bujor, Lidia Avădănei Dezvoltarea aptitudinilor de creativitate în rândul tinerilor pentru un start bun în viaţa activă Zilele academice ieşene, Academia Română - fil. Iaşi – ICES "Gh. Zane", Iaşi 2011
5 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Lazăr Latu Elemente inovative pentru un turism competitiv Simpozionul internaţional "Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective", Vatra Dornei 2011
4 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Oana Crina Bujor, Bianca Antonică Evoluţii ale economiei judeţului Neamţ în anii crizei Al XIX-lea Simpozion Internaţional "Strategii economice alternative", URSA "Gh. Cristea", Bucureşti 2010
3 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Oana Crina Bujor Ofensiva serviciilor pe orizontul Europa 2020 – incertitudini la frontiera inovării Simpozionul "Dezvoltarea Durabilă a Euroregiunii Siret - Prut – Nistru", Academia Română - fil. Iaşi 2010
2 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Oana Crina Bujor Viziuni noi în abordarea dezvoltării durabile pentru zona rurală Simpozionul Dezvoltarea Durabilă a Euroregiunii Siret - Prut - Nistru, Academia Română - fil. Iaşi 2009
1 V. Avădănei, Teodora Rusu Sustenpol Innovation - Pol de excelenţă pentru dezvoltare durabilă în Regiunea Nord Est Simpozionul Dezvoltarea Durabilă a Euroregiunii Siret - Prut - Nistru, Academia Română - fil. Iaşi 2007