Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri

Versiune site vechi

Lucrări

Nr Autorii Titlul Publicaţia Anul Detalii
22 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Lazăr Latu, Elena David, Gabriela Marian Două dimensiuni fundamentale ale turismului montan - natura și cultura Conferința internațională, Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective, vol. 1 (39), ed. I. Th. Păduraru şi colab, (ISBN 978-13-2518-4) 2015
21 Lazăr Latu, V. Avădănei How can the nongouvernment associations contribute te the completion of the EU targets economic and social experience and relevance by Neamt Agency of the Mountainous Forum in Romania , Cum pot contribui asociaţiile neguvernamentale la realizarea obiectivelor Uniunii Europene - Experienţă şi relevanţe economice şi sociale prin Filiala Neamţ a Forumului Journal of Montanology, v2/1), (ISSN 2360 – 6215) 2014
20 V. Avădănei, Lazăr Latu EDUMOUNTAIN – concept of human resources training in the mountain area for competitive development, EDUMONTAN – concept de pregătire a resurselor umane din zona montană pentru competitivitate Journal of Montanology, v2/1), (ISSN 2360 – 6215) 2014
19 V. Avădănei, Lazăr Latu Adaptarea viziunii montane naţionale la Orizonturile EUROPA 2030 -2040 Journal of Montanology, v1/1), (ISSN 2360 – 6215) 2014
18 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Camelia Ştefanache, Doina Dănilă, Carmen Năstase, Lazăr Latu Interferenţe durabile favorabile dezvoltării ecoturismului Ed. Performantica Iaşi, „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”, vol. 1 (XXXIII), (ISBN 978-606-687-086-3), CABI 2014
17 V. Avădănei, Lidia Avădănei Spre o nouă paradigmă în cercetarea ştiinţifică la începutul Mileniului III „Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, vol. XXIII, ed. I. Talabă, Ed. Tehnopress Iaşi, (ISBN 978-606-687-043-6) 2013
16 V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei Soluţii şi exemple de bune practici în agroturismul montan Ed. Tehnopress Iaşi, „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”, vol. 1 (XXXI), (ISBN 978-606-687-012-2), CABI 2013
15 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Oana Crina Bujor, Liviu Postolache Particularităţi ale dinamicii ecosistemelor în lacurile de baraj natural. Studiu de caz – lacul Cuejdel The Danube River, nr. 12, an. 8, (ISSN 1583 – 7513) 2012
14 V. Avădănei, Lazăr Latu Atribute ale tinerei generaţii favorabile unei dezvoltări durabile montane Lucrările Conferinţei tehnico-ştiinţifice „Transport: economie, inginerie şi management”, Editura Tehnică a Moldovei, Chişinău, (ISBN 978-9975-45-219-9) 2012
13 V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei Soluţii inteligente privind managementul mobilităţilor Lucrările Conferinţei tehnico-ştiinţifice „Transport: economie, inginerie şi management”, Editura Tehnică a Moldovei, Chişinău, (ISBN 978-9975-45-219-9) 2012
12 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Oana Crina Bujor, Lazăr Latu Probleme actuale privind managementul generaţiilor Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”, vol. XVII, ed. I. Talabă, Ed. Tehnopress Iaşi, (ISBN 978-973-702-947-8) 2012
11 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Doina Dănilă, Lazăr Latu Stimularea dezvoltării rurale în contextul Bioeconomiei Bazate pe Cunoaştere Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale, vol. VIII, ed. I. Talabă şi colab., Ed. Tehnopress Iaşi, (ISBN 978-973-702-890-7) 2012
10 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Lazăr Latu Provocările turismului între tradiţie şi competitivitate Ed. Tehnopress Iaşi, „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”, vol. XXII, (ISBN 978-973-702-838-9); 2012
9 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Oana Crina Bujor, Bianca Antonică Evolution of the economic region Neamt during the economic crisis period The Danube River, nr. 11, an. 7, 2011, (ISSN 1583 – 7513); 2011
8 V. Avădănei, Ana Nuţi Suciu, Lidia Avădănei, Oana Crina Bujor Internship ca formă activă de dezvoltare personală de-a lungul întregii vieţi Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale, vol. VIII, ed. I. Talabă, Ed. Tehnopress Iaşi, (ISBN 978-973-702-812-9); 2011 Link
7 V. Avădănei, Oana Crina Bujor, Lidia Avădănei Dezvoltarea aptitudinilor de creativitate în rândul tinerilor pentru un start bun în viaţa activă Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine, vol. XIII, ed. Dorian Vlădeanu, Ed. Tehnopress Iaşi, (ISBN 978-973-702-863-1) 2011 Link
6 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Lazăr Latu Elemente inovative pentru un turism competitiv Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective, vol. XXII, Ed. Tehnopress Iaşi, (ISBN 978-973-702-838-9) 2011 Link
5 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Maria Magdalena Hisum Direcţii noi de cercetare în zona montană Direcţii noi de cercetare în zona montană, Buletinul AGIR, supliment 1 2010 Link
4 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Oana Crina Bujo Ofensiva serviciilor pe orizontul Europa 2020 – incertitudini la frontiera inovării Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale, vol. VII, ed. I. Talabă, Ed. Tehnopress Iaşi, (ISBN 978-973-702-812-9) 2010 Link
3 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Oana Crina Bujor Viziuni noi în abordarea dezvoltării durabile pentru zona rurală Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale, vol. VII, ed. I. Talabă, Ed. Tehnopress Iaşi, (ISBN 978-973-702-812-9) 2010 Link
2 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Ana Tuduran, Oana Crina Bujor, Diana Amagdei Potenţialul antreprenorial şi de creativitate la graniţa dintre generaţii, Progrese Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine, vol. XII, ed. I. Talabă, Ed. Tehnopress Iaşi, (ISBN 978-973-702-796-2) 2010 Link
1 V. Avădănei, Susana Geangalău Oportunităţi de valorificare şi aplicare a rezultatelor din biotehnologie în susţinerea dezvoltării locale - BIOPOL Lucrările celui de al X-lea simpozion de Microbiologie şi Biotehnologie, Ed. CORSON, Iaşi 2005 Link