Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri

Versiune site vechi

Learning & Training

Orice acţiune umană începe cu "a învăţa" şi se continuă cu "a învăţa"

  • Learning (învăţare, dezvoltare cunoştinţe sistematice);

    Organizăm cursuri de specializare în: Competenţe antreprenoriale – competenţe cheie, Managementul inovării, Manager proiect;
    Se eliberează certificate de absolvire recunoscute pe piaţa muncii;

  • Training (dezvoltare şi punere în valoare a abilităţilor);

    Organizăm module de transfer de cunoştinţe cu elementele cele mai noi şi mai actuale privind: Managementul proiectelor, Proiecte europene, Creativitate şi inovare, Comunicare, Motivare, Managementul schimbării, Dezvoltarea carierei profesionale, Dezvoltare durabilă
    Se eliberează certificate de participare care atestă parcurgerea modulelor.

Mai multe despre Learning & Training: apăsaţi aici