Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri

Versiune site vechi

Centrul INNOVATION

Inovarea este principalul instrument de competitivitate în dezvoltarea firmelor. El presupune o stare de spirit, un antrenament continuu, o formare adecvată către performanţă.

Se acţionează în mai multe planuri:

  • iniţiere în inovare: pentru tineri elevi şi studenţi;
  • performanţă în inovare: pentru studenţi şi absolvenţi;
  • excelenţă în inovare: pentru top management şi întreprinzători de afaceri inovative

Construirea unor concepte de inovare cu aplicabilitate în dezvoltarea firmelor: parteneriate în proiecte strategice regionale şi naţionale;

Activitatea constă în colaborare pe termen scurt (4 – 6 luni) pentru punerea la punct a elementelor innovative în legătură cu produsele (bunuri şi servicii), tehnologia şi piaţa;

Mai multe despre Centrul INNOVATION: apăsaţi aici