Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri

Versiune site vechi

INNOVA EU, Centrul de diseminare

Grupul INNOVA EU construieşte concepte noi pentru promovarea inovării în IMM-uri. Politicile europene în domeniu sprijină competitivitatea şi diseminarea exemplelor de bune practici.
Inovarea în servicii deschide perspective noi în susţinerea competitivităţii industriei prelucrătoare pentru a asigura utilizarea la nivel de performanţă şi satisfacţie maximă bunurile şi serviciile furnizate pieţei globale.

Experienţa rezultată din participarea la panelurile de experţi pentru Inovarea în servicii şi Forumul de dezvoltare a clusterelor ne determină să ne constituim în purtătorii de cuvânt ai iniţiativelor de inovare europeană;

Se diseminează exemple de bune practici, constituirea de parteneriate şi clusteri bazaţi pe inovare.

Mai multe despre INNOVA EU: apăsaţi aici