Proiectul « Local Action Groups for better EU Communities- LAGs4EU » a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul Programului "Europa pentru cetățeni"

Aplicat la Componenta 2 – Masura 2.2 " Rețele de orașe"

Raport video

LAGS4EU BEST PRACTICE GUIDEBOOK

Download

În cadrul acestui proiect s-au desfășurat 9 evenimente:

Eveniment 1

Participare: Evenimentul a implicat 47 de participanți din Pazin - Croația, Kamnik - Slovenia, Portogruaro - Italia, Mostar - Bosnia și Herțegovina, Bistrița și Craiova - România, Rzeszow - Polonia și Velky Tynec - Cehia.

Locație / Dată: Evenimentul a avut loc în Kližska Nema, Slovacia, în perioada 10.07.2015-12.07.2015.

Scurtă descriere: În cadrul evenimentului, participanții au acumulat cunoștințe și know-how cu privire la dezvoltarea turismului și semnificația voluntariatului în proiectele comunitare. Atelierele au facilitat schimbul de know-how. Prezentarea a asigurat schimbul de bune practici privind includerea cetățenilor în procesele de dezvoltare, în special în ceea ce privește implicarea lor în procesele de elaborare a politicilor. Participanții au primit informatii despre specificul turistic și cultural al regiunii-gazdă.

Eveniment 2

Participare: Evenimentul a implicat 59 de participanți din orașul Mostar - Bosnia și Herțegovina, Craiova, Seini, Roznov - România, Rzeszow - Polonia, Velky Tynec - Republica Cehă, Kližska Nema - Slovacia, Kamink - Slovenia și Portogruaro - Italia.

Locație / Dată: Evenimentul a avut loc la Pazin, Croația, în perioada 22.07.2015-24.07.2015.

Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost să învețe despre tradițiile locale și mijloacele de conservare a acestora, precum și despre bunele practici privind modul de implicare a factorilor de decizie în protejarea patrimoniului local. Participanții au făcut schimb de informații în domeniile lor de interes și au discutat despre colaborări viitoare. Publicul larg a avut ocazia să afle despre proiect, scopurile și activitățile sale și să discute direct cu coordonatorul de proiect și cu ceilalți parteneri. Partenerii au auzit despre exemplele de bune practici privind conservarea culturală, valorificarea și utilizarea bunurilor culturale prin fonduri UE și activități comunitare din regiunea gazdă. Ei au primit o imagine de ansamblu asupra surselor de finanțare disponibile pentru temele conexe. În plus, partenerii și cetățenii și-au consolidat capacitățile de a se implica activ în dezvoltarea comunităților locale și au învățat despre formele de angajare și despre influențarea proceselor de elaborare a politicilor.

Eveniment 3

Participare: Evenimentul a implicat 33 de participanți din orașele Craiova și Roznov - România., Pazin-Croația, Velky Tynec - Cehia și Kamnik – Slovenia.

Locație / Dată: Evenimentul a avut loc la Mostar, Bosnia și Herțegovina, în perioada 14.04.2016-16.04.2016.

Scurtă descriere: Participanții au avut șansa să învețe despre utilizarea fondurilor UE în țările care nu sunt membre ale Uniunii și impactul politicilor UE asupra activităților antreprenorilor locali și ONG-urilor, cu accent pe susținerea inițiativelor și proiectelor de antreprenoriat pentru tineri . Acestea au fost introduse în modurile în care autoritățile locale și OSC-urile din Bosnia și Herțegovina desfășoară acțiuni în domeniul îmbunătățirii dezvoltării democrației și participării civile și ridicării calității generale a vieții, favorizând dialogul multicultural între grupurile etnice existente.

Eveniment 4

Participare: Evenimentul a implicat 57 de participanți din orașul Kližska Nema - Slovacia, Mostar - Bosnia și Herțegovina, Portogruaro-Italia, Kamnik - Slovenia, Pazin – Croația, Roznov și Craiova – România.

Locație / Dată: Evenimentul a avut loc la Slatinice, Republica Cehă, în perioada 19.05.2016-21.05.2016.

Scurtă descriere: Republica Cehă este considerată ca fiind una dintre țările cu cel mai înalt nivel de susținere a principiului LEADER, astfel încât participanții au avut ocazia să învețe din experiența gazdelor despre implementarea acestui program European. Participanții au învățat, de asemenea, despre brandingul regional și local în regiunea Olomouc și modul în care acesta este încorporat în sistemul complex de branding regional pe teritoriul Republicii Cehe. Gazdele au prezentat diverse proiecte care au fost implementate în ultimii ani cu fonduri de la UE.

Eveniment 5

Participare: Evenimentul a implicat 54 de participanți din orașele Pazin - Croația, Rzeszow - Polonia, Velky Tynec - Republica Cehă, Kližska Nema - Slovacia, Mostar - Bosnia și Herțegovina, Kamnik - Slovenia, Roznov și Craiova – România.

Locație / Dată: Evenimentul a avut loc în Caorle, Italia, în perioada 15.06.2016-17.06.2016.

Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost de a prezenta o serie de proiecte finanțate din fonduri UE în regiunea Caorle, care reprezintă exemple de bune practici în cele mai importante sectoare economice din regiune - pescuit, turism și mediu. Participanții, prin discuții informale, au fost încurajați să împărtășească experiențele privind conservarea naturii și impactul negativ al oamenilor asupra resurselor naturale. În plus, participanții au dobândit cunoștințe despre regiune, din punct de vedere ecologic și istoric. Aceasta a permis partenerilor italieni să demonstreze modul în care diferiții actori publici și privați folosesc proiecte europene pentru protejarea, valorificarea și punerea în aplicare a acțiunilor pilot. Asrfel au demonstrate puterea cetățenilor în dezvoltarea comunității locale.

Eveniment 6

Participare: Evenimentul a implicat 42 de participanți din Portogruaro - Italia, Kaunas - Lituania, Velky Tynec - Republica Cehă, Craiova - România și Mostar - Bosnia și Herțegovina

Locație / Dată: Evenimentul a avut loc în Polonia din Rzeszow, în perioada 21.07.2016-23.07.2016.

Scurtă descriere: GAL-urile locale și-au prezentat activitățile în domeniul dezvoltării rurale și cum au contribuit la participarea cetățenilor la procesul decizional. Producătorii locali au prezentat participanților produsele lor. Participanții au avut șansa de a discuta și a schimba idei cu privire la implicarea în luarea deciziilor la nivel local, precum și despre proiecte viitoare cu finanțare UE. În timpul întâlnirilor, masa rotundă a favorizat discuții și brainstorming despre dezvoltarea și structura producției ecologice, patrimoniul cultural, precum și de a compara și discuta situația și legislația din țările lor. În timpul vizitelor de studiu, participanții au experimentat cele mai bune practici de eco-turism pe teren și au avut șansa de a se întâlni cu fermierii și întreprinzătorii locali.

Eveniment 7

Participare: Evenimentul a implicat 100 de participanți din orașul Kaunas - Lituania, Velky Tynec - Republica Cehă, Pazin - Coratia, Mostar - Bosnia și Herțegovina, Portogruaro- Italia, Rzeszow - Polonia, Kližska Nema- Slovacia și Craiova - România

Locație/ dată: Evenimentul a avut loc la Kamnik, Slovenia, în perioada 19.08.2016-21.08.2016.

Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost acela de a avea un impact asupra proceselor de dezvoltare locală și de a dezvolta un sentiment de solidaritate, unitate și cooperare între comunitățile UE. Partenerii au auzit exemplele de bune practici ale gazdei privind conservarea naturii și utilizarea acesteia în scopuri de dezvoltare și turism, asigurând în același timp viabilitatea unei astfel de utilizări prin intermediul fondurilor UE și al activităților comunitare. Exemplele prezentate au arătat, de asemenea, participanților despre modul în care turismul activ și turismul de aventură ar putea fi o direcție importantă și fructuoasă pentru dezvoltarea comunităților rurale în mod ecologic și durabil. La festivalul Kamfest au experimentat cultura locală și hrana tradițională locală.

Eveniment 8

Participare: La eveniment au participat 26 de participanți din orașele Velky Tynec - Cehia, Pazin - Coratia, Mostar - Bosnia și Herțegovina, Rzeszow - Polonia și Craiova - România.

Locație / Dată: Evenimentul a avut loc în Trakai, Lituania, în perioada 07.04.2017-09.044.2017.

Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost de a familiariza participanții cu regiunea Trakai - istoria, cultura, gastronomia, precum și dezvoltarea sectoarelor agroturismului și agriculturii ecologice. Participanții au primit informații privind dezvoltarea agriculturii ecologice în Lituania și principalele sarcini pentru dezvoltarea viitoare în UE. Participanții au participat, de asemenea, la o mică expoziție organică, unde s-a acordat o atenție deosebită degustării produselor ecologice. Atelierele au oferit cele mai bune practici și know-how în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii ecologice într-un mod durabil, în special atunci când vine vorba de diverse oportunități pentru agricultura ecologică, pe care le oferă programele UE. Participanții au dobândit competențe, cunoștințe și abilități de bază ale dezvoltării locale a agriculturii ecologice, pe care le vor aplica în implementarea inițiativelor de dezvoltare regională și rurală în viitor în comunitățile lor și în strategiile GAL. Ei vor putea multiplica cunoștințele și abilitățile dobândite în timpul vizitei la Trakai și în alte regiuni din Lituania, pentru a încuraja populația rurală să ia inițiative de îmbunătățire a calității vieții în zonele rurale.

Eveniment 9

Participare: Evenimentul a implicat 25 de participanți din orașul Velky Tynec - Cehia, Pazin - Coratia, Mostar - Bosnia și Herțegovina, Rzeszow - Polonia, Portogruaro - Italia și Kaunas - Lituania

Locație / Dată: Evenimentul a avut loc la Craiova, România, în perioada 02.05.2017-04.05.2017.

Scurtă descriere: Partenerul gazdă s-a asigurat că participanții internaționali au fost introduși în diversitatea partenerilor români și domeniile în care activează. Atelierele au asigurat schimbul de bune practici privind diferitele segmente ale dezvoltării rurale. Prezentările efectuate și atelierele au îmbunătățit schimbul de bune practici și au stimulat cetățenii participanți să participe la acțiuni în comunitatea lor locală. Participanții au avut ocazia să învețe despre particularitățile regiunii Oltenia, atracțiile naturale și culturale, în special județele Dolj și Mehedinți. În plus, participanții au luat cunoștință despre exemplele de bună practică privind conservarea, valorizarea și valorificarea culturală a bogăției culturale prin intermediul fondurilor UE și al activităților comunitare din regiunea gazdă.