Centrul de Incubare Creativ – Inovativ
de Afaceri Roznov

Ia – ADN-ul civilizației montane românești

Asociația Centrul de Incubare Creativ - Inovativ de Afaceri (CICIA) Roznov este beneficiarul unui proiect de finanțare aprobat în sesiunea 2019/2 de finanțări nerambursabile pentru ONG-uri a Consiliul Județean Neamț prin legea 350/2003.

Titlul proiectului: „Ia – ADN-ul civilizației montane românești”

Perioada de implementare este: 1 octombrie 2019 – 30 noiembrie 2019.

Prin proiect, se editează o carte cu titlul „Ia – ADN-ul civilizației montane românești” ca formă de conservare a patrimoniului material și imaterial aferent culturii și civilizaței montane din România.

Obiectivul general: Elaborarea și editarea unei lucrări de referință în spațiul culturii și civilizației populare montane, cu argumente asupra continuității între generații și asupra conexiunii între societatea modernă și cea post-modernă.

Obiectiv specific 1: Culegerea materialelor și informațiilor documentare. Selectarea și sistematizarea lor pentru un mesaj de comunicare coerent și consistent.

Obiectiv specific 2: Elaborarea lucrării, pe un ciclu de viață cronotopic.

Obiectiv specific 3: Diseminarea lucrării pentru a deveni accesibilă tuturor categoriilor de populație rurală și urbană și pentru a le sensibiliza sufletul și rațiunea.

Grup țintă: Lucrarea se adresează persoanelor cu studii medii și studii superioare, tineri și maturi, care apreciază ia și doresc să exploreze mai multe stări și experiențe legate de portul popular.

Impacul proiectului: Pentru tineri, este o lucrare care explică mai mult despre semnificația iei și elementele de sensbilitate pe care aceasta le induce; tinerii găsesc în carte infoormații pe care, poate, nu le-au primit de la părinți și bunici despre tradiții și valori.

Pentru pesoanele mature reprezintă regăsirea unor elemente de crez, de valori cu care să reconstruiască un cadru de familie și de comunitate, care s-au pierdut, dar care se activează latent prin nostalgii; o motivație de a-și completa garderoba cu ii (cusute manual sau mecanic) care să le reprezinte și prin care să reînnoade mersul vieții: port, valori, comunicare, trăiri sensibile, atașament față de frumos, predispunere la meditație; un criteriu de apreciere a vredniciei;

Proiect finanțat de Consiliul Județean Neamț
Acest material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Consiliului Județean Neamț.