Centrul de Incubare Creativ – Inovativ
de Afaceri Roznov

Ia – ADN-ul civilizației montane românești

Asociația Centrul de Incubare Creativ - Inovativ de Afaceri (CICIA) Roznov a derulat, în perioada 1 octombrie – 30 noiembrie 2019, proiectul cu tema „Ia – ADN-ul civilizației montane românești”, aprobat în sesiunea 2019/2 de finanțări nerambursabile pentru ONG a Consiliului Județean Neamț, prin legea 350/2003.

Prin proiect s-a elaborat și s-a editat o lucrare despre omniprezența iei în viața oamenilor de la munte și despre impactului acesteia asupra vieții și muncii. Este vorba, practic, despre un cadru, mai mult filosofic și mai puțin descriptiv, care aduce în atenție virtuțile iei și modul în care se influențează reciproc cu elementele de personalitate ale țăranului/țărăncii de la munte, rolul de stabilizator de emoții, intensitatea sensibilității feminine, îndemnul la meditație, corelarea ritmurilor între viața curentă și viața în sărbătoare, dialogul tainic, modul de integrare a culturii iei în cultura populară.

Activitățile s-au focalizat pe culegerea și sistematizarea informațiilor, s0a elaborat lucrarea, s-a machetat, a fost trimisă la specialiști pentru evaluare preliminară și pentru corecturi, s-a ajustat la un format agreat, s-a tipărit într-un format potrivit. Lucrarea are 5 referenți (personalități din domeniul etnologiei, sociologiei, literaturii, artei scriitoricești), ceea ce confirmă valoarea sa.

Mediatizarea a constat în realizarea unei emisiuni TV de circa o oră. S-a organizat o lansare publică de carte la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” din Piatra Neamț, la care au participat circa 70 persoane.

Impactul proiectului s-a concretizat în:

Subiectul manifestă interes din partea opiniei publice; apar tot mai multe solicitări pentru procurarea cărții, pe care participanții la lansare au identificat-o a fi foarte valoroasă.

Cartea a fost distribuită în mediul cultural al județului Neamț, în rândul specialiștilor în dezvoltare montană, la Academia Română. Au fost demarate tratative pentru organizarea unei prezentări la Muzeul Țăranului Român, la București.

Obiectivele proiectului au fost atinse în totalitate.

Acest material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Consiliului Județean Neamț.