Anchoring Social Circular Economy Attitudes in VE

Proiectul SCE VET – Anchoring Social Circular Economy Attitudes in VET este un proiect finanțat prin programul Erasmus+, fiind un parteneriat de cooperare între 8 țări europene (Finlanda, Polonia, Spania, România, Belgia, Italia, Olanda și Grecia) reprezentate de 9 organizații: YA Vocational College of Ostrobothnia (Finlanda) ca și coordinator și următorii parteneri: Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri (România), HumaCapiAct (Italia), Innovation Hive (Grecia), UCLL HogeSchool (Belgia), Yuverta și KataPult (Olanda), Europea (Polonia), CIFEA (Spania).

Scopul proiectului este de a inspira oamenii să regândească, să reproiecteze și să urmărească un viitor pozitiv, cu convingerea că legarea principiilor economiei circulare cu întreprinderile sociale oferă condițiile potrivite pentru a stimula inovația și creativitatea, pentru o lume cu soluții locale pentru a răspunde nevoilor societale, de mediu și economice. Scopul este de a se angaja într-o economie mai responsabilă din punct de vedere social, incluziv și ecologic, prin fuzionarea conceptelor de economie circulară (CE) și întreprindere socială.

Obiectivele proiectului sunt:

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

Grupurile țintă principale sunt cadrele didactice și studenții, atât din instituțiile VET de nivel secundar, cât și din învățământul superior. Grupurile țintă secundare sunt întreprinderile sociale și părțile interesate locale implicate în sprijinirea incluziunii, de ex. oferirea de oportunități de angajare, locuri de muncă și comerț pentru grupurile dezavantajate din punct de vedere social. Toți partenerii care participă la acest proiect promovează integrarea economiei circulare sociale.

11 ianuarie 2022 - Kick-off meeting - Online

În data de 11 ianuarie 2022, CICIA a participat la prima întalnire oficială online din cadrul proiectului Erasmus+ KA2, SCE VET – Anchoring Social Circular Economy Attitudes in VET.

Această întalnire a avut loc online ca urmare a perioadei pandemice pe care o traversam cu totii.

În cadrul acestei întalniri, s-a discutat despre subiectul abordat în cadrul proiectului, sarcinile specific fiecărui partener și rezultatele intelectuale stabilite în cadrul proiectului. Totodată, fiecare partener din cadrul consortiului a realizat o scurtă prezentare a organizației pe care o reprezintă și echipa de proiect implicată în implementarea proiectului SCE VET.

A fost o întalnire reușită și de success! Suntem bucuroși că facem parte dintr-un parteneriat puternic și apropiat, că putem aborda o temă inovativă în această perioadă de neliniște pentru toată lumea!

22 - 24 martie 2022 – Primul LTTA – Vaasa, Finlanda

În perioada 22 - 24 martie 2022 a avut loc în Vaasa, Finlanda prima activitate din cadrul proiectului Erasmus+ Parteneriate Strategice în domeniu VET , Anchoring the Social Circular Economy Attitudes in VET through inclusion and awareness (SCE VET), o activitate de învățare / predare / ghidare în domeniul economiei social circulare. Cu această ocazie partenerii au putut conlucra la toate rezultatele intelectuale ce vor fi dezvoltate în cadrul acestui parteneriat European, dar, totodată, au încercat să definească conceptul de economie social circulară ca și ramură a economiei sociale.

Totodată, Partenerii au avut ocazia să viziteze un centru de economie social finlandez unde sunt reciclate o gamă diversificată de produse casnice – apartură electronică, produse de uz casnic, bijuterii, tot felul de accesorii handmade, etc.

26 - 27 octombrie 2022 – A doua întâlnire transnațională – Murcia, Spania

În perioada 26-27 octombrie 2022, la Murcia, Spania a avut loc a doua întâlnire transnațională din cadrul proiectului Erasmus+ în domeniul VET, Anchoring the Social Circular Economy Attitudes in VET (SCE VET). S-a discutat despre stadiul de implementare al activităților acestui proiect, au avut loc dezbateri și sesiuni de lucru în care partenerii din țările membre acestui consorțiu au pus la punct planul de dezvoltare al rezultatelor intelectuale. S-au tras concluziile finale pentru primul rezultat intelectual, acel Review / Analiză a ancorării economiei circular social în literature de specialitate cu accent pe documentele strategice de la nivel European, urmând a se transmite către parteneri versiunea finală a cestui document strategic. Totodată, a fost analizată și updatată versiunea finală a metodei CANVAS de predarea economiei social circulare în școlile VET. S-a testat manual de utilizare a platformei create de partenerii olandezi și s-au discutat punctual ce structură ar trebui să conțină MOOC-ul eloborat în cadrul proiectului. A fost o întâlnire foarte activă, plină de reușite și elemente attractive de vizitat.