Ultima actualizare: 9-02-2012
Ultimele ştiri şi evenimente
06 August 2012
Lansarea proiectului "Intreprinzator in zona de munte" finantat prin programul "tineret in actiune". Puteti vedea mai multe detalii aici.
10 Iulie 2012
CICIA reprezinta Romania la "Premiile Antreprenoriatului European" editia 2012. Puteti vedea mai multe detalii aici.
26 Octombrie 2011
S-a lansat cartea "Evaluarea sistemului national de cercetare - Cheia dezvoltarii competitive" Puteti vedea aici un fragment.
07 Iunie 2011
S-a lansat cartea "STAREA ECONOMICĂ A JUDEŢULUI NEAMŢ - raport anual - 2010" Puteti vedea aici un fragment.
25 Mai 2011
S-a lansat cartea "STAREA ECONOMICĂ A JUDEŢULUI NEAMŢ - raport anual - 2009" Puteti vedea aici un fragment.
28 Aprilie 2011
Sustenpol a implinit 8 ani!
22 Februarie 2011
S-a încheiat panelul de experti pentru inovarea in servicii. Pentru detalii apasati aici.
Raportul in limba egleza
Raportul in limba romana
5 Septembrie 2010
CICIA sustine "LET'S DO IT, ROMANIA!"
27 Mai 2010
Simpozion organizat la Piatra Neamţ pe tema "Fenomenul inovativ în mediul de afaceri din Regiunea Nord – Est" Detalii...
24 Mai 2010
S-a lansat cartea "Inovarea in afaceri" Puteti vedea aici un fragment.
26 Noiembrie 2009
S-a lansat cartea "START UP - Cum se incepe si se dezvolta o afacere - Manual pentru tineri" Puteti vedea aici un fragment.
08 Mai 2009
S-a lansat cartea "STAREA ECONOMICĂ A JUDEŢULUI NEAMŢ - raport anual - 2008" Puteti vedea aici un fragment.
22 Ian 2009
Simpozion organizat la Roman pe tema "Oportunităţi de dezvoltare a mediului de afaceri. Soluţii de ieşire din criză" Detalii...
20 Ian 2009
Anul 2009 - Anul European al Creativităţii şi Inovării Detalii...

Cine suntem?

Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri Roznov Neamţ a luat fiinţă în anul 2003 prin implementarea unui proiect PHARE RICOP de către Asociaţia ECOFOREST Neamţ în cadrul componentei Măsuri Active de Ocupare a Forţei de Muncă.

Scopul acestui proiect a fost de sprijinire a opţiunilor antreprenoriale pentru persoanele disponibilizate de la S.C. FIBREX NYLON S.A Săvineşti ca urmare a programului de restructurare.

Unul din partenerii proiectului, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională Roznov, a pus la dispoziţie un spaţiu construit cu suprafaţa de 550 mp care a fost reabilitat şi compartimentat pentru a putea găzdui o iniţiativă antreprenorială.

În timp, misiunea asociaţiei s-a nuanţat şi s-a orientat către promovarea inovării pentru a crea afaceri competitive.

A fost creat şi dezvoltat conceptul SUSTENPOL, apoi SUSTENPOL INNOVATION, de promovare a dezvoltării durabile în domenii cu dinamică ridicată de dezvoltare.

S-au creat parteneriate cu universităţi din Regiunea Nord Est şi institute de cercetări din ţară pentru punerea în practică unor proiecte de interes.

Continuă acordarea de consultanţă pentru potenţialii întreprinzători care intenţionează să pornească sau să dezvolte o afacere generatoare de venituri şi de locuri de muncă. Unii întreprinzători au părăsit relaţia cu incubatorul, au venit alţi întreprinzători, s-au ierarhizat pe niveluri de încredere faţă de această formă de sprijin a spiritului antreprenorial.

Serviciile de bază acordate firmelor incubate au constat în:

 • găzduire
 • acordarea de consultanţă în
  • preevaluarea afacerilor
  • organizarea managementului de firmă
  • elaborarea planurilor de afaceri
  • elaborarea de proiecte de finanţare
 • crearea de parteneriate pentru participare la proiecte inovative pe diferite domenii de interes

Aşteptăm potenţialii întreprinzători să participe la programele de cooperare iniţiate şi dezvoltate de CICIA.


Despre noi

Misiunea de bază a Asociaţiei Centrul de Incubare Creativ - Inovativ de Afaceri Roznov - Neamţ constă în stimularea dezvoltării durabile a comunităţilor locale, a unităţilor economice a instituţiilor şi organizaţiilor.

Principalele obiective ale As. CICIA pentru perioada 2007 - 2013 sunt:

 • Promovarea spiritului antreprenorial în rândul persoanelor de vârstă activă cu respectarea politicilor promovate de uniunea europeană în sectorul egalităţii de şanse. Acţiuni speciale dedicate femeilor antreprenor şi tinerilor antreprenori
 • Acordarea de găzduire, consultanţă şi asistenţă pentru afaceri şi firme noi care solicită servicii de incubare a afacerilor
 • Acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru afaceri şi firme în dezvoltare. Identificarea de soluţii adecvate de relansare pentru firme aflate în dificultate
 • Promovarea conceptelor noi de dezvoltare integrată în care performanţa şi competitivitatea constituie priorităţi: consultanţă în afaceri, inovare, transfer tehnologic, transfer de cunoştinţe, audit tehnologic.
 • Acordarea de consultanţă pentru sectorul public şi privat de dezvoltare a unor instrumente care să faciliteze dezvoltarea locală pe principii durabile: planificare strategică, incubatoare de afaceri, platforme tehnologice de tip parc, infrastructură de utilităţi şi de acces.
 • Promovarea conceptului de dezvoltare durabilă ca instrument de gestionare a resurselor locale în consonanţă cu nevoile umane şi pentru asigurarea accesului la acestea şi a generaţiilor viitoare.
 • Participare la formarea resurselor umane competente pentru dezvoltarea iniţiativelor antreprenoriale, pentru aplicarea inovării în domenii de activitate de interes pentru societate;
 • Participare la parteneriate durabile pentru constituirea structurii complexe integrate şi integrabile de facilitar ea drumului de la idei inovative la aplicaţii economice favorabile creării sectorului economic competitiv în Regiunea Nord Est.

Viziune

Viziunea Asociaţiei CICIA este de a construi un model de structură de sprijinire a afacerilor în contextul Societăţii bazate pe cunoaştere pe o matrice care cuprinde 4 domenii de activitate ş 4 niveluri de intervenţie:

Consultanţă Cooperare Transfer tehnologic Cercetare
Cerere de cunoaştere - Planificare strategică
- Identificare resurse
- Crearea de parteneriate cu organizaţii - inovative - Asociere cercetare fundamentală vs. marketing strategic - Portofoliu de idei
- Elaborare şi aplicare proiecte
Nevoia de inovare - Planuri de acţiune
- Identificare oportunităţi
- Crearea de parteneriate cu Societăţi comerciale şi alte organizaţii - Portofoliu de probleme cu care se confruntă societăţile comerciale - Crearea de parteneriate de proiecte complete (idee – aplicaţie)
Integrare - Crearea de parteneriate
- Clusterizare
- Transfer tehnologic inovativ
- Crearea de parteneriate cu organizaţii care susţin dezvoltarea inovativă - Participare la platforme tehnologice - Valorificare complexă a soluţiilor şi metodelor inovative
Formare - Formare resurselor umane suport orientate către antreprenoriat competitiv - Cooperare în domeniul resurselor umane performante, competitive - Campanii de informare pentru atragerea persoanelor capabile de performanţă - Crearea şi dezvoltarea canalelor de comunicare pe teme şi proiecte noi

Valorile firmei

Faţă de: Principiile de ghidare Stabilitatea În ce credem?
Clienţi (firme incubate, firme neincubate, potenţiali întreprinzători) Dinamism: adaptarea continuă se serviciilor la exigenţele pieţei şi la nevoile clienţilor Abordare riguroasă: construirea detaliată a unor soluţii adecvate specifice obiectului de activitate Asigurarea unor servicii competente Accentul pe calitate: implicare în afacerea clientului, concentrare pe asigurarea unei calităţi înalte serviciilor prestate
Parteneri (sponsori, finanţatori, alte organizaţii) Angajament: asumarea responsabilităţii Identificare oportunităţi: diversitatea domeniilor, dinamica cunoaşterii Profesionalism: implicare şi concentrare pe subiectele abordate
Angajaţi (salariaţi şi voluntari) Angajament: asumarea obiectivelor şi a responsabilităţii pentru ducerea lor la bun sfârşit. Fidelitate: stabilitatea personalului pentru a creşte performanţa în calitatea serviciilor Co-interesarea profesională a personalului: carieră, poziţie socială, salariu
Comunitatea locală Dezvoltare locală: valorificare resurse materiale şi umane Management prin proiecte: atragerea de resurse financiare Spirit antreprenorial: management performant
Membri fondatori Interese: îndeplinirea misiunii pentru care a fost creată Comunitatea intereselor de asigurare a dezvoltării economice locale Utilitatea socială şi economică a organizaţiei: construirea unui brand bazat pe calitate, seriozitate şi exigenţă


Autoevaluare Atestare CDI CICIA 2008

Atestat de Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica prin decizia 9719 din 18.08.2008 pozitia III - 5