Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri

Versiune site vechi

Comunicări ştiinţifice naţionale

Nr Autorii Titlul Manifestarea Anul
28 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Elena David, Un miraj numit Ceahlău. Combinarea elementelor naturale. spirituale, sociale și culturale, Conferinţa Ştiinţifică”Turism în Ceahlău - prezent și perspective”, ed. a III-a, Durău, 2015
27 V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei, Elena David, Gabriela Marian, Patrimoniul montan cultural și natural - liantul pentru o dezvoltare montană coerentă, Al 4-lea Seminar al Centrului Naţional de Economie Montană, Bucureşti, 2015
26 Lazăr Latu, V. Avădănei, Cum pot contribui organizațiile neguvernamentale la realizarea obiectivelor Uniunii Europene - Experienţă şi relevanţe economice şi sociale prin Filiala Neamţ a Forumului Montan din România, Al 3-lea Seminar al Centrului Naţional de Economie Montană, Bucureşti, 2014
25 V. Avădănei, Lazăr Latu, Implicarea Forumului Montan din România - filiala Neamţ la dezvoltarea şi promovarea unor concepte moderne de turism Conferinţa Ştiinţifică”Turism în Ceahlău - prezent și perspective”, ed. a II-a, Durău, 2014
24 V. Avădănei, Lazăr Latu, EDUMONTAN – concept de pregătire a resurselor umane din zona montană pentru competitivitate, Al 3-lea Seminar al Centrului Naţional de Economie Montană, Bucureşti, 2014
23 V. Avădănei, Lazăr Latu, Dimensiunea antreprenorială a dezvoltării durabile montane în judeţul Neamţ, Ziua internaţională a muntelui, Bucureşti, 2013
22 V. Avădănei, Lazăr Latu, Adaptarea viziunii montane naţionale la Orizonturile EUROPA 2030, 2040, Al 2-lea Seminar al Centrului Naţional de Economie Montană, Bucureşti, 2013
21 V. Avădănei, Lazăr Latu, Premise ale dezvoltării competitive ale economiei montane, Workshop ştiinţific „Resurse economice durabile ale zonei montane din România” INCE (Academia Română), Bucureşti, 2012
20 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Suportul cultural al inovării în România – realităţi şi provocări, Forumul Naţional pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Bucureşti, 2012
19 V. Avădănei, Lazăr Latu, Oana Crina Bujor, Lidia Avădănei, Evoluţii economice ale zonei montane din judeţul Neamţ, Simpozion „Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea zonei rural – montane, ICDM (ASAS) Cristian-Sibiu, 2012
18 V. Avădănei, Lazăr Latu, Ştiinţa în serviciul muntelui, Forumul Montan din România – fil. Neamţ, Durău, 2012
17 V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei, Pădurea şi omul într-o relaţie asimetrică, Ziua internaţională a muntelui, Bucureşti - ed. 8, Bucureşti, 2011
16 V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei, Atribute ale tinerei generaţii favorabile unei dezvoltări durabile montane, Experienţe din judeţul Neamţ, Ziua internaţională a muntelui, Bucureşti - ed. 8, Bucureşti, 2011
15 V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei Atribute ale tinerei generaţii favorabile unei dezvoltări durabile montane, Experienţe din judeţul Neamţ Forumul Montan Român - ed. 8, Bucureşti 2011
14 V. Avădănei, Susana Geangalău, Lazăr Latu, Lidia Avădănei Perspective ale zonei de munte în contextul Strategiei Europa 2020 Forumul Montan Român - ed. 7, Bucureşti 2010
13 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Ana Tuduran, Oana Crina Bujor, Diana Amagdei Potenţialul antreprenorial şi de creativitate la graniţa dintre generaţii Zilele academice ieşene, Academia Română - fil. Iaşi, ICES „Gh. Zane”, Iaşi 2010
12 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Oana Crina Bujor, Lazăr Latu Provocări privind dezvoltarea zonei de munte în societatea bazată pe cunoaştere Simpozion "Managementul cunoaşterii", Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti 2010
11 Susana Geangalău, Elena Florescu, C. Andone, V. Avădănei Tratarea interdisciplinară a Strategiei locale de dezvoltare durabilă şi efectul de impact asupra relaţiei OM – NATURĂ Sesiunea interdisciplinară de toamnă Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Neptun 2010
10 V. Avădănei, Cornelica Stângu, Oana Crina Bujor Soluţii de ieşire de criză a mediului de afaceri din zona de munte a judeţului Neamţ bazate pe valorificarea potenţialului local Al 6-lea Seminar naţional al Forumului Montan din România, Bucureşti 2009
9 V. Avădănei, Cornelica Stângu, Oana Crina Bujor Particularităţi şi tendinţe în dezvoltarea mediului de afaceri din judeţul Neamţ Sesiunea interdisciplinară de toamnă Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România – filiala Neamţ, Piatra Neamţ 2009
8 V. Avădănei, Lidia Avădănei, Maria Magdalena Hisum Direcţii noi de cercetare în zona montană Simpozionul Progresul tehnologic – rezultat al cercetării, AGIR, Bucureşti 2009
7 V. Avădănei Proiectul SUSTENPOL INNOVATION (SUST INNOV) - structură de sprijinire a afacerilor inovative pentru o dezvoltare durabilă Simpozion "Oportunităţi de dezvoltare a mediului de afaceri. Soluţii de ieşire din criză", Roman 2009
6 V. Avădănei, Teodora Rusu, Lidia Avădănei, Doina Constantinescu Sustenpol innovation - pol de excelenţă pentru dezvoltare durabilă Simpozionul Produse şi procese inovative, Craiova 2008
5 V. Avădănei, Lidia Avădănei Strategia de firmă - instrument de bază în promovarea afacerilor competitive şi inovative Simpozionul Produse şi procese inovative, Craiova 2008
4 V. Avădănei, Valeria Harabagiu, Valentin Popa, Teodora Rusu Pol de excelenţă – sistem inovativ integrat de dezvoltare durabilă Zilele Academice Ieşene, Iaşi 2007
3 V. Avădănei, Lidia Avădănei Mecanisme şi practici actuale în cercetare şi dezvoltare Sesiunea ştiinţifică de primăvară AOŞ-R, Piatra Neamţ 2006
2 V. Avădănei, Susana Geangalău Oportunităţi de valorificare şi aplicare a rezultatelor din biotehnologie în susţinerea dezvoltării locale - BIOPOL Al X-lea Simpozion de Microbiologie şi Biotehnologie, Iaşi 2004
1 Susana Geangalău, V. Avădănei, Dănuţ Motaş Înfiinţarea Centrului de Incubare Creativ - Inovativ de Afaceri Roznov Sesiunea ştiinţifică de toamnă AOŞ-R, Piatra Neamţ 2003