Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri

Versiune site vechi

Proiecte naţionale

Titlu proiect Încadrare program Beneficiar / Rol CICIA Detalii
GASTROFEST - valorificarea și diseminarea patrimoniului imaterial alimentar nemțean Consiliul Judeţean Neamţ – legea 350/2005 FMR Nt / Partener
Poduri culturale - valorificarea si diseminarea patrimoniului imaterial gastronomic montan Consiliul Judeţean Neamţ – legea 350/2005 Beneficiar
MoNT 27 - Creşterea valorii adăugate a produselor tradiţionale montane din judeţul Neamţ pentru valorificare pe un suport cultural pe piaţa europeană extinsă Consiliul Judeţean Neamţ – legea 350/2005 FMR Nt / Partener
FEMINTEGRA-Integrarea profesională, socială și personală a femeilor dezavantajate prin inserția pe piața muncii POSDRU/144/6.3/S/128158 ADD Slatina / Partener
Antreprenor la tine acasă Program Ministerul Tineretului şi Sportului AIL Roman 2002/ furnizor lector
Stop pasiv – joc Activ – căutare activă pentru ocupare deplină POS DRU apel 99 Global Commercium Development SRL Bucureşti, furnizor lector
Întreprinzător în zona de munte Tineret în acţiune CICIA, beneficiar
Tinerii în pas cu schimbările pieţei muncii Buget - MECTS DJST Neamt / AIL Roman 2002 / Furnizor
Incubator de afaceri JUNIOR Buget - MECTS DJST Neamt / Partener de lucru
INTERNSHIP POS DRU AJOFM / Partener
Întreprinzător la tine acasă TIA AIL Roman 2002 / Partener de lucru
Creativ 27 TIA Beneficiar
Eu, întreprinzătorul Buget - MECTS AIL Roman 2002 / Partener de lucru
SALT – Spiritul Antreprenorial la tineri uget - MTS DJT Neamt / Partener de lucru
Modernizarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Pipirig PHARE APL Primăria Pipirig / Furnizor
ABC – artizanat bazat pe cunoaştere PHARE LLL 2006 Asoc. ECOFOREST / Partener
SUST INNOV IMPACT Beneficiar