Modele de Ateliere Aplicabile pentru Lucrătorii de Tineret în abordarea Mamelor Adolescente

În cadrul Proiectului The BOND, Improvement of situation of teenage girls who get pregnant and give birth, a fost dezvoltat un prim rezultat intelectual, și anume, un compendium de Modele de Ateliere Aplicabile pentru Lucrătorii de Tineret în abordarea Mamelor Adolescente. Această lucrarea a fost realizată de către toți partenerii de proiect, Fundația Po Drugie din Polonia, Asociația RightChallenge din Portugalia, MAD for Europe din Spania, Universitatea Thessaly din Volos Grecia, European International Local Development din Grecia, MHA Goodwill Association din Belarus sub îndrumarea și coordonarea Asociației Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri din Romania.

Acest material a fost prezentat și oferit ca suport de lucru în cadrul Workshopului dedicat Specialiștilor din domeniul social ce a avut loc la Piatra Neamț în data de 13 Deecembrie 2019.

Acest material este util pentru toți specialiștii care întâlnesc în activitatea lor curentă cazuri de mame adolescente: profesori, asistenți sociali, moașe, psihologi școlari, psihologi terapeuți, alți specialiști ce activează în sectorul social, alți reprezentanti ai ONG-urilor din România și nu numai.

Documentul elaborate în cadrul acestui proiect este disponibil GRATUIT pe site-ul organizației noastre atât în limba română cât și în limba engleză.

BOND – Scenarios workshop for Youthworkers – RO

BOND – Scenarios workshop for Youthworkers

 

Blogul este realizat ca parte a proiectului THE BOND - Improvement of situation of teenage girls who get pregnant and give birth (2018-1-PL01-KA205-050375), implementat în cadrul programului ERASMUS+

Articole recente

Comentarii recente

Arhive

Categorii